Blog

  • Kastracja, sterylizacja

    Sterylizacja polega na ubezpłodnieniu zwierząt. Może być przeprowadzona farmakologicznie (przez podawanie środków hormonalnych) lub chirurgicznie (przez podwiązanie albo przecięcie nasieniowodów lub jajowodów, przez całkowite usunięcie macicy i przydatków w przypadku samic, bądź jąder w przypadku samców).

    Zaleca się, by samce kotów kastrowane były w wieku 6-8 miesięcy, a psów 7-12 miesięcy. Kotki i suki powinno sterylizować się jeszcze przed pierwszą cieczką, czy rują.